Teenused

Metsakultuuride hooldus

 • ümber taime hooldus
 • koridoridena hooldus
 • ülepinnaline hooldus

NB! enne sobiliku tööliigi valimist konsulteerida

Haljasalade ja kinnistute hooldus

 • trimmerdamine
 • muru niitmine
 • lehtede ja okste koristamine

Metsa ja raieõiguse ost

Ostame kasvavat metsa ja metsakinnistuid. Tegeleme ka kasvava võsa ostmisega.

Võsa lõikus

 • harvesteri eelne
 • liinialuste lõikus
 • metsasihid
 • kraaviääred
 • võsastunud põllud

Raieteenus

 • harvendusraie
 • lageraie
 • valgustusraie

Mingi üldisem pealkiri üldise jutu tarbeks

Järjepideva metsamajandamise tagamiseks tuleb hoolitseda kõikide lageraielankide uuenemise eest. Metsauuendustööd planeeritakse nii, et uues metsapõlvkonnas kasvaks lühima ajaga optimaalsete kuludega kasvukohale parima peapuuliigiga puistu.

Metsauuenduse käigus säilitatakse võimalikult palju olemasolevat erinevate puuliikide looduslikku uuendust ning bioloogilist mitmekesisust soodustavat säilikpuid, lamapuitu ja väärislehtpuid. Kaitsemetsas arvestatakse uuenduse eesmärke seades kaitsepõhjuse ja -eesmärgiga.

Metsauuendustöödeks on maapinna mineraliseerimine, so pinnase ettevalmistamine selliselt, et seeme jõuaks pinnasesse ja hakkaks idanema samal külviaastal.

Metsa uuendatakse kas külvates, istutades või jälgides ja vajadusel abistades looduslikku uuendust. Suurim mõju puistu kujundamiseks tehtavatest töödest on metsauuenduse hooldustöödel. Neid tehakse, tallates uute metsataimede ümbert rohurinnet või lõigates võsasaega segavaid puittaimi. 

Close Menu
×