Lehtpuumetsade ilu ja valu

Lehtpuumetsade ilu ja valu

Metsakasvataja tööajast lõviosa möödub metsas, umbes kolmandik kulub aga arvutitööle, sest uuenduslankide ja noorendike kohta käivad andmed tuleb ju ka arvutisse sisestada. Nii on iga metsatüki kohta olemas täpne ülevaade, mis seal kasvab, millises mahus ja vanuses.

Metsakasvataja töö on tihedalt seotud metsnikega – on ju metsnik see, kes teeb raielangile hoolduskava ja paneb paika, milline puuliik jääb tulevikus peapuuliigiks. Samuti annab ta kasvatajale teada, kas juba istutatud lank vajab täiendamist.

Close Menu
×