Mis on metsakasvatus?

Metsakasvatus on nii metsamajanduslik tegevus kui ka metsateaduse haru. Metsakasvatus, kui teadusharu tegeleb metsa kasvatamisega seotud aspektidega. Metsakasvatus käsitleb muu hulgas metsakasvatusvõtteid, metsa bioloogiliste protsesside mõjutamisvõimalusi, metsa kasvatamise majanduslikku otstarbekust,…

Metsaseadust tasub lugeda

Ehkki metsakasvataja amet seostub esmapilgul uue metsapõlve istutamisega, tuleb metsakasvataja tööülesannetega tutvumiseks suunduda maikuust hoopis suve lõppu, augustisse, mil alustatakse maapinna ettevalmistamist kevadiseks istutamiseks. „Metsakasvataja töövaldkond on metsauuendamisest raieni välja:…

Lehtpuumetsade ilu ja valu

Metsakasvataja tööajast lõviosa möödub metsas, umbes kolmandik kulub aga arvutitööle, sest uuenduslankide ja noorendike kohta käivad andmed tuleb ju ka arvutisse sisestada. Nii on iga metsatüki kohta olemas täpne ülevaade,…

Close Menu
×