Mis on metsakasvatus?

Mis on metsakasvatus?

Metsakasvatus on nii metsamajanduslik tegevus kui ka metsateaduse haru. Metsakasvatus, kui teadusharu tegeleb metsa kasvatamisega seotud aspektidega. Metsakasvatus käsitleb muu hulgas metsakasvatusvõtteid, metsa bioloogiliste protsesside mõjutamisvõimalusi, metsa kasvatamise majanduslikku otstarbekust, metsakaitset.

Metsakasvatuse kui metsamajandusliku tegevuse peaeesmärgiks on saada metsa uuendust ja kasvatada sellest hooldusraiete ja muude võtetega väärtuslik (elujõuline, tootlik, mitmekesine) mets.

Metsaseaduse järgi on metsa kasvatamiseks lubatud teha hooldusraieid ja reguleerida metsamulla vee- ja toiterežiimi.

Close Menu
×