Metsaseadust tasub lugeda

Metsaseadust tasub lugeda

Ehkki metsakasvataja amet seostub esmapilgul uue metsapõlve istutamisega, tuleb metsakasvataja tööülesannetega tutvumiseks suunduda maikuust hoopis suve lõppu, augustisse, mil alustatakse maapinna ettevalmistamist kevadiseks istutamiseks.

„Metsakasvataja töövaldkond on metsauuendamisest raieni välja: istutamine, külv, kultuurihooldus, noorendike hooldus,“ loetleb RMK Edela regiooni metsakasvataja Irina Akkatus. „Meie töö on lumest lumeni.“

Uue metsapõlvega seonduvad tööd hakkavad Irina sõnul peale sellest, et pärast raiet paneb metsnik sõltuvalt kasvukohatüübist paika peapuuliigi, millega lank uuendamisele läheb. Sobiva uuendusvõtte (külv, istutus, looduslik uuenemine) valib metsakasvataja.

Samuti teeb ta kindlaks, kas maapind langil vajab ettevalmistamist (töötlemist ketasadra vms tehnikaga), samuti tellib ta RMK taimlatest aegsasti enne istutama hakkamist ära vajalikus koguses taimi.

Lisaks annab metsnik metsakasvatajale teada, kas ja mil määral on vaja täiendada varasemalt istutatud kultuuri. Ikka võib ju juhtuda, et kõik istutatud puukesed ei lähe sajaprotsendiliselt kasvama või maiustavad kitsed-põdrad nende kallal. „Tavaliselt on vaja maapinda ette valmistada, sest siis ei tee rohukasv kultuurile liiga,“ märgib Irina. Tema vastutada on, et vastav töö ka tehtud saaks.

Close Menu
×